Ocenjevalec Ocena
Datum
jaša
5
19.9.2013
sladkarije
4
19.9.2013
beva
5
9.3.2012
zvesta
5
12.6.2011