Ocenjevalec Ocena
Datum
UČENKA T
4
29.6.2013
marijajak
5
16.6.2011
katti
5
25.6.2006
DUŠANKA
5
23.6.2006
Jelenckova
5
5.10.2005
toyota
5
23.8.2005
Tina 1
5
23.8.2005